ถวายสัตย์กลางสายฝน 2560

งานถวายสัตย์ปฏิญาณ นิสิตใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ใบบรรยากาศฝนตก

Photographer : Peeradon Ariyanukooltorn (YAMASTUDIO)

Nikon D5 + 105mm f/1.4E

COPYRIGHT YAMASTUDIO
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Flickr Icon
  • 500px-new
  • LINE_Icon