ALL ABOUT PERSPECTIVE FOURM HOME

ระยะต้องละเว้น แต่เส้นเราจะยังตรง

คอร์ส All About Perspective เป็นคอร์สที่จะสอนให้ช่างภาพที่มีพื้นฐานทางการถ่ายภาพอยู่แล้ว ได้ต่อยอดทักษะการมองเส้นสายของสถาปัตยกรรม เข้าใจความแตกต่างของมุมมองเมื่อใช้เลนส์ในแต่ละระยะ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับแนวทางการถ่ายภาพของตน

 

ผู้เข้าเรียนควรมีพื้นฐานเบื้องต้นของการถ่ายภาพมาแล้ว และมีพื้นฐานการใช้งาน Adobe Photoshop CC / Lightroom Classic มาก่อน

WHY ALL ABOUT PERSPECTIVE?

หากคุณสนใจถ่ายภาพที่มีอาคารเป็นส่วนประกอบ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน โรงแรม คอนโด ร้านอาหาร คาเฟ่ สปา อื่นๆ หรือแม้แต่ถ่ายภาพทิวทัศน์เมือง ความเข้าใจทาง Perspective เป็นส่วนสำคัญ คอร์สนี้จะสอนให้คุณเข้าใจถึงทฤษฎีของ Perspective ในแบบของสถาปนิกจริงๆ รวมถึงการเอาเข้ามาประยุกต์ใช้กับการถ่ายภาพ การเลือกใช้เลนส์ และการปรับแต่งภาพให้ยังคงมิติภาพที่ตรงอยู่ได้

 

สอนโดยช่างภาพที่มีความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมโดยตรง รวมถึงมีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วหลายเวที

IT'S COURSE, NOT LIVE STREAMING

ถึงตัวจะห่าง แต่การเรียนรู้เราจะไม่ห่างกัน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การพบเจอกันเป็นเรื่องที่ลำบาก คอร์สเรียนของเราจึงปรับเปลี่ยนระบบจากการนั่งเรียนมาเป็นระบบสอนออนไลน์เป็นครั้งแรก โดยยังคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับของผู้เข้าเรียนทุกคนเป็นสำคัญ แม้จะเป็นการสอนออนไลน์ แต่ยังคงด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นเช่นเดิม รวมไปถึงตัวอย่าง และแบบฝึกหัด โจทย์ที่มากขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจบทเรียนอย่างถ่องแท้

 

และเราไม่ปิดโอกาสที่จะให้ผู้เรียนได้สอบถามข้อสงสัยระหว่างทำการเรียนการสอน เพราะเราเชื่อว่า การเรียนที่ดี คือการตอบโต้กันทั้งสองฝ่าย จึงได้เลือกการเรียนการสอนผ่าน ZOOM.US เพื่อให้ผู้เรียน สามารถตอบโต้กับผู้สอนได้

INTENSIVE LESSON, JUST FOR 15 PERSONS

ในคอร์สนี้ เราได้เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ที่เข้าเรียน มาปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ให้มีเนื้อหาตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น มีการให้แบบฝึกหัด และโจทย์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้ในชั้นเรียน มาทดลองจริงได้

รวมถึงเพิ่มเนื้อหา การเตรียมตัวสำหรับถ่ายภาพสถาปัตยกรรม (Intro to Architectural Photography) เข้ามาอีกด้วย 

 

เตรียมตัวรับความเต็มอิ่มของเนื้อหาตลอด 16 ชม. เต็ม ตั้งแต่พื้นฐานของ Perspective ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ ทดลองถ่ายภาพจริง ด้วยเลนส์มุมกว้างของตนเอง โดยเราจะได้เรียนการถ่ายภาพและปรับแต่งภาพให้ได้ความตรงตามหลัก Perspective โดยไม่จำเป็นต้องใช้เลนส์เฉพาะทางอย่าง Perspective Control Lens ใดๆ

LEARN IT, TRY IT RIGHT IN YOUR HOME

เต็มอิ่มกับโจทย์ ตัวอย่าง และแบบฝึกหัดหลังเรียนคาบแรก เพื่อทบทวนความรู้ และรับ Feedback จากวิทยากรในวันถัดไป

ให้เข้าใจปัญหาที่พบเจอหน้างานจริง และได้รับคำแนะนำต่อเนื่องจากวิทยากร

EQUIPMENT NEEDED

STATIONARY

ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัดขนาด 30cm พร้อมปากกาเมจิกอย่างน้อยสองสี สำหรับแบบฝึกหัดลากเส้น Perspective

COMPUTER With photoshop

& ZOOM.US

คอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรม Adobe Photoshop CC และ Zoom.US มาแล้ว สามารถใช้เม้าส์ปกติได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเม้าส์ปากกา

CAMERA & LENS

กล้องถ่ายภาพไม่จำกัดค่าย พร้อมเลนส์มุมกว้าง

(ไม่ควรเป็นเลนส์ Fisheye)

ไม่จำเป็นต้องมีเลนส์ PC-E ก็ได้ สำหรับทดลองทำตามและการบ้านหลังคาบเรียน

TRIPOD

หากมีขาตั้งกล้องด้วย จะช่วยให้สามารถตั้งค่าการถ่ายภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น (ไม่บังคับ)

GET READY FOR 

THE COURSE

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าเรียน จัดเตรียมปริ๊นเอกสารที่แจกให้เรียบร้อย หรือสามารถใช้เรียนผ่าน Tablet ได้เช่นกัน แต่ควรให้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถลากเส้นทับได้ 

หลังลงทะเบียน ท่านจะได้รับเชิญให้เข้ากลุ่มใน Facebook เพื่อพูดคุยรายละเอียดการเรียนการสอน รวมถึงการเตรียมตัวก่อนเข้าคลาส กรุณาตรวจสอบอีเมล์ของท่านภายใน 7 วันหลังลงทะเบียนเรียน

GENERATION 4 FROM HOME : 13-14 JUN 2020

or customize your date with group of 10 people

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Flickr Icon
  • 500px-new
  • LINE_Icon